Kumla bostäder

Vattenpriset höjs

Nytt pris för vårt vatten

Från och med den 1 januari 2017 höjs vattenpriset.

Kumla Bostäder har under de senaste åren infört individuell vattenmätning i varje lägenhet. Nu har priset för vattnet ökat något och kostar nu 90,04/m³ (priset under 2016 var 89,66/m³).

Det nya priset gäller från och med 1 januari 2017 och kommer att synas på din hyresavi för mars månad.