Kumla bostäder

Vi är miljödiplomerade!

Viktigt miljöarbete

Sedan den 23 janauri 2018 är vi miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Under hela 2017 har vi arbetat för att bli miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och den 23 januari i år hade vi revision och blev godkända!

Diplomeringen innebär att vi har identifierat och skapat en god kontroll över våra "miljöbovar", något som vi nu kan jobba vidare med och utveckla.

Vi har gjort en miljöutredning, utsett en miljöansvarig, upprättat och dokumenterat mätbara miljömål, sett över rutiner och instruktioner för att minska vår miljöpåverkan samt utbildat samtlig personal inom miljöområdet.

Självklart är ni hyresgäster en stor del av vårt miljöarbete och där har vi skapat goda förutsättningar genom våra miljörum som är organiserade och innebär en god möjlighet för er att kunna sopsortera på rätt sätt. Ett stort tack till er för det arbete som ni gör!

Bra ska bli bättre

Genom den godkända revisionen fick vi ett kvitto på att vi är bra på miljö. Revisionen innebär dock att man varje år ska bli bättre i sitt arbete och ständigt jobba med förbättringar. Vi ska fortsätta ge er hyresgäster rätta förutsättningar att kunna sopsortera, men vi ska även bygga miljösmartare, ställa högre krav i upphandlingar att våra leverantörer lever upp till godkända miljökrav och sist men inte minst vara medvetna om vilken miljöpåverkan vår verksamhet gör.

Låt oss tillsammans minska den negativa miljöpåverkan och bli lite grönare!

Här kan du läsa mer om vår miljödiplomering och se vårt diplom!öppnas i nytt fönster