Kumla bostäder

Vi måste spara på vårt vatten!

Kommunen är bekymrade

Kumla kommun har i veckan gått ut med information att vi bör spara på vårt dricksvatten då vattennivån i Tisaren är kritiskt låg. Här följer handfasta tips på hur DU kan hjälpa till!


Du som privatperson och hyresgäst hos oss kan med små enkla medel spara på vatten. Det är inte bara en hjälp till kommunen och den totala vattenförsörjningen, det blir billigare för dig också! Vi har ju sedan några år tillbaka individuell vattenmätning i våra lägenheter vilket innebär att du bara betalar för den mängden som du förbrukar. Passa på att spara både vatten och pengar med dessa tips:

  • Duscha i stället för att bada
  • Stäng av vattnet i duschen när du schamponerar eller tvålar in dig
  • Stäng av vattnet när du borsta tänderna
  • Diska inte under rinnande vatten
  • Om du har diskmaskin i lägenheten, tänk på att fylla den helt innan den körs
  • Tvätta fulla maskiner
  • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten, fyll istället en tillbringar med vatten och ställ den i kylen