Kumla bostäder

Projekt med miljöinformatörer

Som ett led i vårt miljöarbete är nu fyra miljöinformatörer projektanställda. De har goda spårkkunskaper och hjälper dig som är osäker hur du källsorterar på bästa sätt.  De  informerar hyresgästerna om källsorteringoch insamling av matavfall.  För oss är det ett viktigt arbete så vi kan bidra till en bättre miljö.