Kumla bostäder

Stöd till föreningar och organisationer

Vi stödjer flera lokala föreningar och organisationer

I vår policy ingår följande kriterier:

Aktiviteterna ska passa våra kunder/hyresgäster
Stödet ska stämma överens med vår värdegrund
Stödet ska vara jämställd, oberoende etnisk bakgrund, handikapp, kön eller ålder
Stödet ska tillföra något positivt till vår kunder/hyresgäster

Stöd till föreningar under 2019

Lokalt:

IFK Kumla Fotboll
Yxhults IK
Kumla Hockey
Indianerna Speedway
IBK Kumla
Ekeby IF Innebandy
Kumla Golfklubb
AGA Pingis
Konst på hög
Kumla Barnens Dag förening
Verdandi

Övrigt:

Nyckelfonden, Örebro Universitetssjukhus

Vill du söka ekonomiskt stöd hos oss?
Skicka din förfrågan till info@kumlabostader.se så kontaktar vi dig.