Kumla bostäder

Styrelse

2019-2023

Ledamöter:
Andreas Brorsson, ordförande (s)
Katarina Hansson, 1:e vice ordförande (s)
Cristoffer Stockman, 2:e vice ordförande (c)
Berry Keller (m)
Karl-Gustav Tunström (s)
Gunnel Kask (s)
Magnus Claesson (c)
Britt Eklöf (mp)
Börje Magnusson (sd)

Suppleanter:
Annica Moberg (s)
Elvir Vehabovic (m)
Samuel Hambre (m)
Stig Blomqvist (l)

Revisorer

Ordinarie:
Hans Olsson (godkänd revisor)
Ola Daréus (lekmannarevisor)
Kurt-Erik Gullberg (lekmannarevisor)

Suppleanter
Peter Söderman (auktoriserad revisor)
Anna Markström (lekmannarevisor)
Martin Östlund (lekmannarevisor)

Översta rader från vänster: Stig Blomqvist, Magnus Claesson, Samuel Hambre, Britt Eklöf Andra raden från vänster: Annica Moberg, Börje Magnusson, Cristoffer Stockman Längst fram från vänster: Gunnel Kask, Andreas Brorsson, Katarina Hansson, Karl Gustav Tunström, Anne-Lie Carlos Jeansson (vd) Berry Keller och Elvir Vehabovic var frånvarande vid fototillfället