Kumla bostäder

ROT-renovering St. Torgils Väg

Beräknas pågå under tre år

Äntligen ska vi komma igång med ROT-renoveringen av St. Torgils väg!

Här kommer vi att uppdatera med information som kan vara bra att känna till, både för dig som bor i området men även för andra Kumlabor.

Uppdatering v 48:

Projektet börjar nu form och man kan se att stängsel och byggmaterial börjar komma på plats, kul att det är igång! Följande information har delats ut till de hyresgäster som fortfarande bor kvar.

Hyresgästinformation 29 november 2019öppnas i nytt fönster

Uppdatering v 45:

Igår hade samrådsgruppen möte och ni kan läsa anteckningarna som fördes på mötet häröppnas i nytt fönster

Uppdatering v 36:

Igår hade samrådsgruppen möte och ni kan läsa anteckningarna som fördes på mötet häröppnas i nytt fönster

Uppdatering v 34:

Medan det fina vädret håller i sig passar vi på att bjuda in till en grillkväll onsdagen den 28/8.
Välkomna! Inbjudanöppnas i nytt fönster

Uppdatering v 25:

Samrådsgruppen har genomfört ett andra möte. Här finns anteckningarna från mötet att läsa.öppnas i nytt fönster Ni hyresgäster som bor på S:t Torgils väg 15 och S:t Torgils väg 11 kommer kontaktas under sommaren för genomgång av ritningar och hyror. Men alla är förstås som alltid välkomna att höra av sig med frågor eller boka tid för möte.

Glad Midsommar önskar Jaana

Uppdatering v 19:

En samrådsgrupp kring ROT-renoveringen av S:t Torgils väg har bildats och ett första möte har genomförts. Samrådsgruppen består av hyresgäster och representanter från Kumla Bostäder och Hyresgästföreningen. Här finns anteckningarna från mötet att läsaöppnas i nytt fönster

Uppdatering v 10:

Förra veckan genomfördes ett första informationsmöte för hyresgästerna på S:t Torgils väg.
Här finns anteckningarna från mötet att läsaöppnas i nytt fönster

Uppdatering v 8:

Nu bjuder vi in till ett första informationsmöte för er som bor på S:t Torgils väg. Läs inbjudan häröppnas i nytt fönster

Uppdatering v 5:

I december skickades en enkät ut till alla boende på S:t Torgils väg. Vi har nu fått in ett antal svar om vilka förväntningar och önskemål som finns när det gäller ny standard på lägenheterna och på utemiljön. Tack för era svar, som vi nu kommer att sammanställa!

Internt har vi samtidigt haft förstudiemöten dvs vi går igenom vilka krav vi har när det gäller energi, teknik, el, storlekar och standard. Vi vet nu att ingen hyresgäst kan bo kvar i sin lägenhet under renoveringen, men vi planerar att erbjuda en tillfällig bostad inom området.

Alla berörda hyresgäster kommer att bjudas in till ett informationsmöte i slutet av februari.

/Jaana

Peder Wilhelmsson och Jaana Ekeblom

Uppdatering v. 46

Nu har upphandlingen slutförts och det står nu klart att det blir ByggTema som kommer att utföra renoveringen av S:t Torgils väg. Det första man gör är att tillsammans med byggprojektledare Peder Wilhelmsson kalkylera och göra en förstudie för att bestämma hur renoveringen ska genomföras och om man till exempel ska bygga på fler våningar så som bygglovet tillåter. Detta kommer att ta ett antal månader och man räknar med att i februari 2019 ha besked att ge till framförallt hyresgästerna i området.

Rekryteringen av ombyggnadssamordnare är avslutad och tjänsten är tillsatt av Jaana Ekeblom som idag jobbar som uthyrare hos oss. Hon börjar sin tjänst efter årsskiftet och kommer att vara länken mellan projektet och hyresgästerna.

Jaana och Peder kommer att bjuda in alla berörda hyresgäster till ett informationsmöte i februari för att berätta om den kommande renoveringen och hur det kommer att gå till.

 

Uppdatering v.36:

I detta nu, via upphandling, söker vi en partner att genomföra planerad renovering tillsammans med. Tillsammans genomför vi därefter en förstudie med syfte att klargöra på vilket sätt vi genomför denna renovering på bästa sätt för alla parter. Vi kommer även att rekrytera en Ombyggnadsvärd som kommer att vara hyresgästernas kontaktperson under hela renoveringen. Med stor sannolikhet kommer vi ej påbörja någon renovering innan årsskiftet utan endast planera densamma för att starta under kvartal 1 2019. Dock återkommer vi med mer information under hösten, inte minst för att presentera vår Ombyggnadsvärd.