fbpx
Välj en sida

Pressmeddelande: Nytt avtal gällande basutbud av tv-kanaler

okt 19, 2020

Kumla Bostäder tecknar avtal med Telia

Kumla Bostäder AB, med drygt 2 100 lägenheter, har tecknat avtal med Telia avseende ett kostnadsfritt basutbud av tv-kanaler. Den digitala resan är påbörjad och nu erbjuds öppna digitala lösningar för tv, telefoni och internet för samtliga lägenheter i beståndet.

Telia är en av flera olika tjänsteleverantörer av det digitala utbudet, men Kumla Bostäder har valt att teckna ett avtal med Telia som leverantör av ett kostnadsfritt basutbud av tv-kanaler. Det nya avtalet gäller från och med 1 januari 2021.

Varje enskild hyresgäst har möjlighet att välja tjänsteleverantör utifrån sitt eget önskemål och behov.

Den omställning vi nu gör grundar sig i att vi vill skapa ett öppet, digitaliserat nät som ger en större valfrihet för våra hyresgäster med olika tjänster från olika leverantörer. Samtidigt fortsätter vi att erbjuda ett gratis basutbud för den som vill välja det, säger Anne-Lie Carlos Jeansson, vd Kumla Bostäder