fbpx
Välj en sida
 1. Hem
 2. Sök ledigt
 3. Uthyrningspolicy

Policy för uthyrning

Vår uthyrningspolicy är beslutad av styrelsen 2021-03-16. Den finns att läsa i sin helhet via länken längst ned på sidan. Här nedan har vi sammanfattat delar av den.

För att få teckna avtal måste du uppfylla våra grundkrav:

 • Du ska vara myndig och ha ett svenskt personnummer.
 • Du ska uppfylla Kumla Bostäders krav på inkomst och uppfylla de krav vi har gällande skulder och betalningsanmärkningar.
 • Du som avtalsinnehavare ska ha behov av lägenheten, bo permanent och vara folkbokförd i lägenheten. Lägenheten ska användas som permanentboende där du har den huvudsakliga dygnsvilan. Kumla Bostäder gör en prövning av vilket behov av lägenheten som finns. Denna prövning stöds i hyreslagstiftningen där en av grunderna i besittningsskyddet är att hyresgästen ska ha ett skyddsvärt behov av lägenheten.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring
 • Du ska ha skött din relation med Kumla Bostäder.

Inkomst och betalningar
Med inkomst menar vi:

 • Tillsvidareanställning
 • Annan typ av anställning – visstidsanställning/timanställning/vikariat/tillfälligt arbete/provanställning/projektanställning, här görs bedömningen från fall till fall. Lön måste kunna styrkas i minst 6 månader
 • Företagarinkomst
 • Pension
 • Av myndighet beviljad ersättning eller bidrag
 • Försörjningsstöd eller etableringsersättning – styrkt av Kumla Kommun

Kumla Bostäder tar kreditupplysning på alla som blir aktuella för hyresavtal på lägenhet. För att få teckna avtal med oss gäller följande:

 • Du får inte ha någon oreglerad skuld till oss på Kumla Bostäder, annan hyresvärd eller andra bostadsrelaterade skulder såsom t.ex. elförbrukning.
 • I de fall sökande har betalningsanmärkningar eller andra betalningssvårigheter för att betala hyran krävs borgensman. Borgensmannen kommer att prövas likt en sökande för bostaden och ska klara av både sin egen hyra och skulder samt den hyra som denne går i borgen för. Borgensmannen får heller inte ha några betalningsanmärkningar.

Inte för många i en bostad
Antal boende i lägenheten ska vara rimliga i förhållande till lägenhetens storlek. Detta för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas.

1 ROK < 48 m² maximalt tre personer
2 ROK < 70 m² maximalt fyra personer
3 ROK < 90 m² maximalt sex personer
4 ROK < 100 m² maximalt åtta personer
5 ROK < 120 m² maximalt tio personer

Om fler personer bor stadigvarande eller tillfälligt under längre tid ska följande åtgärder vidtas:

 • ta upp diskussion med de boende om att hyra en större lägenhet
 • förslå att de boende hyr egen lägenhet/er
 • avhysning av samtliga boenden

Policy för uthyrning