fbpx
Välj en sida

Personal

Just nu jobbar totalt 37 personer på Kumla Bostäder. Såväl fastighetsskötare, reparatörer och kontorspersonal har sin bas på Spannmålsgatan 4.

Gruppbild personalen

Ledningsgrupp

Anne-Lie Carlos Jeansson
VD
019-58 88 07
anne-lie.carlos@kumlabostader.se

Andreas Landerdahl
Chef ekonomiutveckling
019-58 88 06
andreas.landerdahl@kumlabostader.se

Anna Stackling
Kommunikation- och marknadsutveckling
019-58 88 04
anna.stackling@kumlabostader.se

Peter Hammarlund
Chef städ, mark- och miljöutveckling
019-58 95 10
peter.hammarlund@kumlabostader.se

 

Stefan Ericson
Chef förvaltningsutveckling
019-58 88 12
stefan.ericson@kumlabostader.se

Liselott Lodén
Chef boende- och HR-utveckling
019-58 69 63
liselott.loden@kumlabostader.se

Jimmy Olsson
Utvecklingsledare
019-58 88 10/070-521 13 95
jimmy.olsson@kumlabostader.se

Lars-Erik Gustavsson
Projektutvecklare
072-209 95 89
lars-erik.gustavsson@kumlabostader.se

Boendeutveckling och Kundtjänst

Liselott Lodén
Chef boendeutveckling
019-58 69 63
liselott.loden@kumlabostader.se

Åsa Hallin
Uthyrare
019-58 88 19
asa.hallin@kumlabostader.se

Helena Lundgren
Receptionist
019-58 88 14
helena.lundgren@kumlabostader.se

Nicklas Adamsson
Boendeutvecklare
019-58 94 83
nicklas.adamsson@kumlabostader.se

Tomas Ekstrand
Boendeutvecklare
019-58 94 88
tomas.ekstrand@kumlabostader.se

Jaana Ekeblom
Uthyrare
019-58 88 15
jaana.ekeblom@kumlabostader.se

Jessica Frisk
Trygghetsvärd på vårt 70+boende
019-58 88 20
jessica.frisk@kumlabostader.se

Ekonomiutveckling

Andreas Landerdahl
Chef ekonomiutveckling
019-58 88 06
andreas.landerdahl@kumlabostader.se

Josefine Schill
Ekonom
019-58 88 02
josefine.schill@kumlabostader.se

Malin Lindström
Ekonomiassistent
019-58 88 13
malin.lindstrom@kumlabostader.se

Förvaltningsutveckling

Stefan Ericson
Chef förvaltningsutveckling
019-58 88 12
stefan.ericson@kumlabostader.se

 

Projekt och driftfunktion

Rickard Elvbring
Drifttekniker
019-58 88 09
rickard.elvbring@kumlabostader.se

 

Francisco Oliver
Teknisk förvaltare
019-58 95 02
francisco.oliver@kumlabostader.se

Mats Andersson
Fastighetsskötare/elektriker
019-58 88 00
mats.andersson@kumlabostader.se

Resursgrupp

Christer Larsson
Fastighetsskötare/snickare
019-58 88 00
christer.larsson@kumlabostader.se

Andreas Henriksson
Fastighetsskötare/vvs
019-58 88 00
andreas.henriksson@kumlabostader.se

Peder Svensson
Fastighetsskötare/snickare
019-58 88 00
peder.svensson@kumlabostader.se

Reparatörer

Kristina Sundin
Fastighetsskötare/samordnare
019-58 88 00
kristina.sundin@kumlabostader.se

Emilie Carlsson (tj.ledig)
Fastighetsskötare
019-58 88 00
emilie.carlsson@kumlabostader.se

Jimmy Holm
Fastighetsskötare
019-58 88 00
jimmy.holm@kumlabostader.se

Hans Karlsson
Fastighetsskötare
019-58 88 00
hans.karlsson@kumlabostader.se

Tomas Kardell
Fastighetsskötare
019-58 88 00
tomas.kardell@kumlabostader.se

Kjell Karlsson
Fastighetsskötare
019-58 88 00
kjell.karlsson@kumlabostader.se

Jari Korhonen
Fastighetsskötare
019-58 88 00
jari.korhonen@kumlabostader.se

Håkan Lundgren
Fastighetsskötare
019-58 88 00
hakan.lundgren@kumlabostader.se

Elisabeth Olsson 
Fastighetsskötare
019-58 88 00
elisabeth.olsson@kumlabostader.se

Städ, mark- och miljögrupp

Peter Hammarlund
Chef städ, mark- och miljöutveckling
019-58 88 00
peter.hammarlund@kumlabostader.se

Mohammed Elfares
Fastighetsskötare
019-58 88 00
mohammed.elfares@kumlabostader.se

Anna-Karin Ericson
Fastighetsskötare
019-58 88 00
anna-karin.ericson@kumlabostader.se

Tobias Eriksson
Fastighetsskötare
019-58 88 00
tobias.eriksson@kumlabostader.se

Abdirahman Hassan Wardheere
Fastighetsskötare
019-58 88 00
abdirahman.hassan@kumlabostader.se

Anna Karlsson
Fastighetsskötare
019-58 88 00
anna.karlsson@kumlabostader.se

Sanna Lindergren (tj.ledig)
Fastighetsskötare
019-58 88 00
sanna.lindergren@kumlabostader.se

Michael Johansson
Fastighetsskötare/mark och miljö
019-58 88 00
michael.johansson@kumlabostader.se

David Karlsson
Fastighetsskötare/mark och miljö
019-58 88 00
david.karlsson@kumlabostader.se

Fredrik Pettersson (vik.)
Fastighetsskötare
019-58 88 00