fbpx
Välj en sida

Kumla Bostäders historia

Hur föddes Kumla Bostäder? Varför? Och vad har hänt under de drygt 70 år som gått?
Följ tidslinjen och vår resa här nedan:
2023

ROT-renovering Franzéns väg 2


Efter en brand året innan totalrenoverades de 12 lägenheterna och färdigställdes tidigt på året. Samtliga lägenheter moderniserades och planlösningarna öppnades upp för större ytor.

2022

Förvärv av fastighet Ejdern 31 i Kvarnparken


Kvarngatan 22

2021

ROT-renovering S:t Torgils väg

S:t Torgils väg 5-15
Totaltrenovering av befintliga lägenheter samt nyproduktion gör att Kumla Bostäder nu har 2145 lägenheter

2019

Kvarteret Sylen avyttras

Kvarteret Sylen med 44 lägenheter avyttras till Sjöborgs fastighetsförvaltning.
Kumla Bostäder har sammanlagt 2129 lägenheter.

2018

Kvarteret Jägaren avyttras

Kvarteret Jägaren med cirka 125 lägenheter avyttras till Byggtema Fastigheter AB.

2017

32 lägenheter byggs i centrum

Götgatan 19-21
Tallbogatan 1

2017

Förvärv av
Guldsmeden 14

Kumla Bostäder förvärvar fastigheten på Hagendalsvägen 8 vilket innefattar 19 lägenheter

2016

35 lägenheter byggs i centrum

Kyrkogatan 11–15
Götgatan 24–26
Kumla Bostäder AB, det företag som startade som en stiftelse 1946, firar 70 år.

2015

24 lägenheter byggs i Kumlaby

Willéngatan 2–12
Korstagatan 15–25
Kumla har 21 250 invånare.
Kumla Bostäder har 2 232 lägenheter och en total bostadsyta på 152 245 kvm. Företaget ingår ett samarbetsavtal med Peab Bostad AB och fastighetsbolaget PeKum AB bildas. Delar av Kumla Bostäders produktion ska ligga i det nya bolaget.

2014

7 lägenheter byggs i norra Kumla

Hammarbergs väg 12, 14, 16
Fabriksgatan 43 A-B, 45 A-B

2013

64 lägenheter förvärvas i Kvarnparken

64 lägenheter förvärvas i Kvarnparken (Kvarngården trygghetsboende +70), ombyggnad 2014–16.

2013

26 lägenheter byggs i norra Kumla 2013–14

Konvaljgatan 2–10, 1–15

2012

32 lägenheter byggs i Kvarnparken

Skolvägen 2A, kvarteret Staren
Trygghetsboendet utökas med 32 lägenheter och blir en del av Kvarngården

2012

13 radhus byggs på Sörbyvägen

Sörbyvägen 43 A-M

2011

12 lägenheter byggs i Sannahed

Hemvägen 6 A-D

2010

43 lägenheter byggs i centrum

Norra Kungsvägen 20–22, avyttras 2019
Kumla har 14 062 invånare.

2009

23 lägenheter byggs i norra Kumla 2009 och 2011

Skogstorpsgatan 1–7, 2–4

2006

10 lägenheter byggs i centrum

Köpmangatan 19 och 21

2006

69 lägenheter byggs i centrum

Götgatan 6 A-C
Vattugatan 3
Marielundsgatan 4
Götgatan 4 A-B
Kvarteret Fiskalen tar form i två etapper, 2006 och 2012 vilket totalt genererar 69 nya lägenheter i Kumla Bostäders bestånd

2005

29 lägenheter byggs i norra Kumla 2005–09

Frejgatan 5 A-K,
Bragevägen 1–21
Sleipnervägen 2–14
Kumla har 13 033 invånare.

2004

37 lägenheter byggs i centrum

Köpmangatan 23 A-D, 25 A-B
Sveavägen 14, 16 A-H

2003

24 lägenheter byggs i centrum

Hammargatan 3A, +55-boende

2002

5 lägenheter byggs i centrum 2002–03

Hammargatan 3B

1994

Stiftelsen Kumlabostäder blir Kumla Bostäder AB

Stiftelsen Kumlabostäder ombildas till aktiebolag, Kumla Bostäder AB. I samband med detta överlåts en del av fastigheterna till Kumla Bostäder AB till ett värde av 87 627 000 kronor. Kjell Preinert blir Kumla Bostäders första vd. Kumla kommun skjuter till 5 Mkr i ökat aktiekapital via en nyemission. Detta ger bolaget långsiktig stabilitet. Miljontillskottet är villkorat; Kumla Bostäder ska aldrig mer gå med underskott, vilket heller aldrig har skett.

1993

Stiftelsen Kumlabostäder hyr kontorslokaler

Stiftelsen Kumlabostäder hyr kontorslokaler i Kumla stadshus. Den 18 oktober beslutar kommunfullmäktige att teckna aktier för 50 000 kronor i Kumla Bostäder AB under bildande. Företagets fastighetsbestånd omfattar cirka 1 700 lägenheter.

1990

86 lägenheter byggs i Kumlaby

Willéngatan 5, 55
Willéngatan 7-53, 57-115

1988

Underskott i stiftelsen

Underskottet i stiftelsen är återkommande och omfattande. 1988 inser Kumla kommun att en ändring måste göras. En tjänsteman från kommunen sätts in i stiftelsens styrelse för att kommunen ska få insyn och kontroll på ekonomin.

1985

9 lägenheter byggs i Prästgårdsskogen

Kyrkogatan 32 A-I

1983

1983 och 1990 slutförs bygget i centrum

Köpmangatan 10–16
Hagendalsvägen 1, 5
Odengatan 3–5, vissa av bostäderna byggdes redan 1919 och 1930.
1983 och 1990 slutförs byggandet av ett nygammalt kvarter i centrum
Vissa av fastigheterna byggs om 1990 och 2006.

1982

66 lägenheter byggs i Kvarnparken 1982–83

Villagatan 21 A-H-25 A-F
Kvarngatan 32 A-H-38 A-H

1980

38 lägenheter byggs i Kumlaby

Flinkagatan 43–83
Smedsgatan 1–42.
Kumla har 11 596 invånare.

1973-74

310 lägenheter byggs i Kumlaby

Klockarbacken 1–50

1972

38 lägenheter byggs i Kvarnparken

Stationsgatan 2

1971

81 lägenheter byggs i Kvarnparken

Kvarngatan 24 A-B-30 A-B

1966

6 lägenheter byggs i Prästgårdsskogen 1966–67

Magasinsgatan 3–5

1964

92 lägenheter byggs i Prästgårdsskogen 1964–65

S:t Torgils väg 5–15, ombyggnad 2019–2022

1961

16 lägenheter byggs i Hällabrottet

Carléns väg 12 A-B, 12 C-H, om- och tillbyggnad 1981.

1960

50 lägenheter byggs i Kvarnparken

Sturegatan 8
Stenevägen 6–8
Kvarngatan 25–27, ombyggnad 1995.
Kumla har 9 944 invånare.

1959

251 lägenheter byggs i Kvarnparken

Kvarngatan 19, 21, 23
Skolvägen 5, 7, 9
Sturegatan 4-6, ombyggnad 1995-95

1955

79 lägenheter byggs i Prästgårdsskogen

Von Rosensteins väg 3–11, ombyggnad 1987 samt 2012–14.

1954

10 lägenheter byggs i norra Kumla

Frejgatan 3 A-E, ombyggnad 1991

1950

175 lägenheter byggs i Prästgårdsskogen

1950–57 (Franzéns väg 2–18), ombyggnad 1989–2010

1947

Prästgårdsskogen blir stiftelsens första stora projekt

Området hade tidigare förvärvats av Kumla församling för kommande bostadsbebyggelse. Nu överlämnades det till stiftelsen och en omfattande produktion startade. Följande byggprojekt genomförs i området:
24 lägenheter byggs 1947–51 (Andréns väg 5–11), ombyggnad 1980
126 lägenheter byggs 1948–55 (Andréns väg 2–38), ombyggnad 1988, 2003–04
48 lägenheter byggs 1948–50 (Köpmangatan 35–41)
109 lägenheter byggs 1948–67 (Köpmangatan 32–58), ombyggnad 1985–94

1946

Kumla och HSB bildar stiftelse

På uppdrag av drätselkammaren beslutade stadsfullmäktige i Kumla den 26 maj 1946 att staden tillsammans med HSB skulle bilda en stiftelse. Den 9 juli hölls det första konstituerande sammanträdet och Stiftelsen Hyresbostäder i Kumla var född. Uppdraget var att bygga lägenheter som många har råd att bo i.

1939-45

Andra världskriget

Under andra världskriget upphörde bostadsbyggandet nästan helt i Sverige. 1945 var situationen katastrofal. I Kumla existerade knappast några hyresrätter. Redan 1942 behandlades frågan om bostadsbyggandet i drätselkammaren. En kommitté tillsattes som skulle se över frågan om ett halvkommunalt bostadsaktiebolag.