fbpx
Välj en sida
  1. Hem
  2. Sök ledigt
  3. Byta lägenhet

Byta Lägenhet

Har du ett hyresavtal med Kumla Bostäder kan du byta din hyresrätt mot annan hyresrätt.

Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad och att båda parter avser att permanent bosätta sig i respektive bytesobjekt. Du måste också ha varit skriven på lägenheten i minst 2 år.

Om det inte finns något godtagbart skäl till bytet kan Kumla Bostäder neka det. Båda parter måste vara godkända.

För att ansöka om ett byte fyller du i blanketten för byte som finns på vår hemsida. Blanketten ska vara undertecknad av båda parter och vara oss tillhanda senast 1 månad före det månadsskifte som bytet ska göras. Den du byter med måste uppfylla Kumla Bostäders grundkrav. De köpoäng du har nollställs när du byter lägenhet.

För att en slutbesiktning ska kunna göras måste de lägenheter som tillhör Kumla Bostäder vara helt tomma. Är lägenheterna inte tomma kommer slutbesiktning inte kunna ske och den nya hyresgästen övertar ansvaret för de eventuella skador som finns i lägenheten.

Observera att garage och p-plats inte ingår i bytet, enbart bostaden. Du kan läsa mer om byte av bostad i Jordabalken 12 kap § 35.

Blankett för direktbyte, sökande 1
Blankett för direktbyte, sökande 2