fbpx
Välj en sida
  1. Hem
  2. Om Kumla Bostäder
  3. Hyresgästenkäten 2023

Hyresgästundersökningen är avslutad!

Under hela året 2023 har vi mött kundnöjdheten hos våra hyresgäster. Rekordmånga valde att svara vilket är glädjande!

Hela 67,4 % svarade på årets undersökning vilket ger oss ett tillförlitligt resultat. Undersökningen är ett viktigt verktyg i bolagets arbete framåt och ger en god vägledning i förbättringsarbetet.

Resultatet då?

Årets resultat visade på i stort sett oförändrat resultat för indexgrupperna service, produkt och profil. Inom dessa tre indexgrupper mäter vi oss väl med kollegorna i branschen och ligger i den övre kvartilen inom samtliga.

Jämfört med mätningen 2021 ökar vi mest inom delområdet ”Ta kunden på allvar” där öppettider, telefontider, mailhantering och informationshantering gick starkt framåt. Utmaningar finns fortfarande inom trygghetsområdet, där vi trots en ökning om 0,5%, ligger en bit efter våra kollegor.

Nu återstår att analysera resultatet och att ta hand om alla värdefulla synpunkter!

Har du frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Anna Stackling på Kumla Bostäder (019-58 88 04 alt anna.stackling@kumlabostader.se