fbpx
Välj en sida

Dags för hyresgästundersökning igen!

Vartannat år mäter vi kundnöjdheten hos alla våra hyresgäster och i år är det dags igen!

I år ska vi göra på ett nytt sätt. Tidigare år har alla hyresgäster fått undersökningen samtidigt. Vi har i år delat upp den på tre omgångar (februari, juni och oktober). Det betyder att en hyresgäst får svara på frågorna i februari medan grannen i samma trapphus får svara i oktober. I december har vi ett totalt resultat, då ska alla ha haft möjlighet att svara.

Fördelen är nu att vi snabbare kan komma med åtgärder och jobba under hela året med era kloka synpunkter och idéer. Ni brukar vara duktiga på att svara och i fritextsvaren kommer det alltid fram en mängd olika bra förslag. Det är svaren från undersökningen som ligger till grund för vårt arbete framåt!

Till hjälp för att genomföra undersökningen har vi företaget AktivBo. De är anlitade av många allmännyttiga och privta hyresvärdar i Sverige och vårt resultat kommer att kunna mätas gentemot våra kollegor.

Att svara på undersökningen är helt anonymt och vi kan inte koppla ett svar till en särskild lägenhet.

Har du frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Anna Stackling på Kumla Bostäder (019-58 88 04 alt anna.stackling@kumlabostader.se) eller AktivBo (08-23 39 85 alt info@aktivbo.se)