fbpx
Välj en sida
  1. Hem
  2. Om Kumla Bostäder
  3. E-faktura/EDI-faktura

E-faktura/EDI-faktura

Sedan 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura.

Vi kan ta emot EDI fakturor i formaten PEPPOL och Svefaktura

PEPPOL BIS BILLING 3:
Kumla Bostäder AB                            0007:5564771359

I andra hand via Svefaktura och nedanstående

Svefaktura 1.0 (VAN-Operatör TietoEvry)

Kumla Bostäder AB                                 7340109104500

Varje faktura ska märkas med följande information:

  • Referens/beställare, sex bokstäver ex. ”andkar” för Anders Karlsson
  • Konto och kostnadsställe, fyrsiffriga ex. ”4200-1108” för konto 4200 och adress 1108.
  • Projektnummer, ex. ”6042

Observera att fakturorna måste vara utställda per märkning, dvs en e-faktura kan inte innehålla fakturarader som innehåller olika märkningar.

Om hänvisning avseende vad fakturan avser sker till bilaga, till exempel offert eller annat dokument, ska denna bifogas.

Fakturor som saknar efterfrågad märkning eller är felmärkta kommer att återsändas för rättelse.  

OBS!
PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som E-faktura/EDI-faktura.