fbpx
Välj en sida
  1. Hem
  2. Du som bor hos oss
  3. Skötselråd utanför lägenheten

Skötselråd utanför lägenheten

Bor du i en lägenhet med tillhörande uteplats eller balkong finns regler vid till exempel grillning, studsmatta och pool.

Vi har sammanfattat det viktigaste här. Har du några frågor tveka inte att kontakta oss!

Uteplats

Här får du tips och råd på hur du sköter din uteplats

Som hyresgäst har ni ansvaret för skötseln av er uteplats. Detta innebär till exempel gräsklippning, rensning av ogräs m.m. Högsta tillåtna längd på gräsmattan är 8 cm.
Om du som hyresgäst inte sköter detta så kommer vi utan föregående avisering och på er bekostnad utföra det åt er.

Grillning

När det är sommar och fina kvällar är det trevligt att grilla. Du som är hyresgäst hos oss bör dock tänka på vissa regler som gäller för samtliga hyresgäster hos oss.

Den bästa platsen för att grilla är på den gemensamma gården. Finns det ingen gemensam gård eller om den saknar grillmöjligheter gäller följande:

Hyreshus med balkong: endast el-grill är tillåtet
Uteplats med andra hyresgäster ovanför: endast el-grill är tillåtet
Uteplats utan andra hyresgäster ovanför: valfri grill (kol, gasol, el)

Att tänka på vid grillning:

Grilla med försiktighet och placera alltid grillen minst en meter från husväggen.
Ha en brandsläckare nära till hands, eller åtminstone en hink med vatten.
Om du tillhör de som kan använda vanlig grill, tänd den med el-tändare. Undvik tändvätska och T-röd.
Töm inte ut askan ur grillen förrän dagen efter så att det är helt säkert att glöden slocknat.

Vi uppmanar alla hyresgäster att följa dessa trivselregler. Dels ur brandsynpunkt men också för trivseln då grillning kan skapa mycket rök och matos.

Studsmatta

Ditt ansvar.

Vi vill att alla boende ska ha en trivsam och rolig sommar. Samtidigt har vi till vissa delar ett ansvar för att detta sker på ett tryggt och säkert sätt. För att förebygga olyckor med lekutrustning som studsmattor och drunkningstillbud i badpooler vill vi förtydliga ansvaret kring detta.

Uppställning på allmän eller gemensam mark

Som markägare är Kumla Bostäder ansvarig för lekredskap som exempelvis studsmattor, bad­pooler och liknande som ställts upp på allmän eller gemensam mark, d.v.s. marken mellan husen. Detta oavsett om det är vi som har ställt dit utrustningen eller ej. Eftersom vi inte kan bevaka att användning sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvar för detta.

Det är därför inte tillåtet att ställa studsmattor eller pooler på gemensam mark. Om sådan anträffas kommer den att tas bort och förvaras för avhämtning.

Uppställning på egen förhyrd mark (tomt)

Om du som hyresgäst vill ha en pool, studsmatta eller liknande på din förhyrda mark, d.v.s. tomten i anslutning till din bostad, är du själv fullt ansvarig för detta.

Har du en egen pool?

Det är inte tillåtet att fylla poolen med varmvatten från lägenheten

Du vid avtappning av poolen måste se till att vattnet inte orsakar skada på fastigheten. Du som hyresgäst är själv ersättningsskyldig för alla eventuella skador

Du inte stör dina grannar vid användning av lekutrustning, vid bad o.s.v

Särskilda regler kring pooler

Enligt Boverkets regler ska bassänger och pooler på tomtmark utformas med ett tillfreds­ställande skydd mot barnolycksfall. En plaskdamm eller motsvarande med maximalt 20 cm vattendjup behöver dock inte ha särskilt skydd.

För övriga pooler gäller följande:

Ett minst 0,9 m högt staket som ansluter till marken på ett sådant sätt att barn inte kan krypa under och som är utfört så att det inte medger klättring ska placeras i anslut­ning till poolen.

Om det finns en grind i staketet bör den förses med säkerhetsbeslag eller annan lämp­lig anordning som hindrar barn från att öppna grinden.

En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd och som har ett sådant utförande att risken för personskador begränsas skall täcka poolen när man inte använder den. Täckningen bör fästas runt bassängen så att barn inte kan krypa under den. Den bör vara spänd så att vatten inte kan samlas ovanpå och så att den inte sjunker mer än 20 cm under vattenytan om ett barn går på den.