fbpx
Välj en sida
  1. Hem
  2. Du som bor hos oss
  3. Brandsäkerhet

Brandsäkerhet

Tänk på brandrisken, så här skyddar du dig från brand

Oftast är det vardagliga saker som orsakar en lägenhetsbrand. Till exempel en glömd spisplatta, levande ljus eller rökning. Det är viktigt att du känner till hur du ska förhindra brand och hur du ska agera om det börja brinna.

Om det börjar brinna

RÄDDA

dig själv och andra som är i fara.
Stäng dörren mot elden.

VARNA

andra boende.

LARMA

Ring 112 och var beredd att
besvara Larmcentralens frågor.

SLÄCK

branden om du kan, utan att
utsätta dig för fara.

Brandvarnaren – livsviktig

Alla bostäder ska ha minst en fungerande brandvarnare. Som hyresgäst ansvarar du själv för att batterierna i den fungerar.  När batteriet börjar ta slut låter brandvarnaren med korta ljudstötar. Då är det dags att snarast byta ut batteriet!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en sms-tjänst som du lätt kan ansluta dig till för att inte glömma att testa din brandvarnare. Länk till sms-tjänsten finns längst ned på sidan!

Ställ inget brännbart i trapphuset

Trapphusen är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som tidningar, kartonger och barnvagnar.

Håll vind, källare och garage låsta

Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder. Lås alltid dörren efter dig.

Blockera inte trapphuset

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.

Stäng in branden

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

aktivmotbrand.msb.se