fbpx
Välj en sida
  1. Hem
  2. Du som bor hos oss
  3. Sortering och återvinning

Sortering och återvinning

Det finns sop- och återvinningsstationer, hos oss kallar vi dem miljörum, i alla våra bostadsområden.

Alla kan lära sig att sortera rätt. Ambitionen är att lämna en bra och sund miljö till kommande generationer. Vi vill dra vårt strå till stacken genom att underlätta sorteringen och gör det genom att skapa enkla och smidiga system som hjälper till att förenkla sopsorteringen för våra hyresgäster. Tillsammans kan vi skapa en bättre miljö, klarar vi det ger vi våra barn en sundare miljö att leva i.

I våra miljörum har du möjlighet att sortera ditt avfall. Det du kan sortera är – metallförpackningar, tidningspapper, färgat och ofärgat glas, plastförpackningar, batterier, lysrör, glödlampor, småelektronik samt komposteringsbart avfall. Att sortera rätt behöver inte vara varken svårt eller tidskrävande. Den tid du lägger ner är minimal för dig men ovärderlig för miljön.

Kumla Bostäder vill gärna bidra till energisparande och klimatförbättrande insatser. Därför genomför vi kontinuerligt olika åtgärder för att till exempel minska energiförbrukningen och ge våra hyresgäster möjlighet att källsortera.

Vi är sedan 2018 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och vill du läsa mer ingående om vårt miljöarbete finns det beskrivet under avsnittet ”Om Kumla Bostäder”

Vi tar ut en städavgift på 500 kr för felaktigt placerat avfall.

Tillsammans kan vi skapa en bättre miljö!

Miljöguide

Guide Avfall Sverige