fbpx
Välj en sida
  1. Hem
  2. Kamerabevakning

Kamerabevakning

Kumla Bostäder AB bedriver kamerabevakning, utan ljudupptagning, av vissa miljörum och trapphus. Har du frågor som rör detta är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud, på adressen nedan.

Syfte

Syftet med kamerabevakning är att förbättra ordningen och öka trygghetskänslan.

Rättslig grund

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för Kumla Bostäders berättigade intresse av att förbättra ordningen och öka trygghetskänslan samt att kunna göra gällande våra rättsliga anspråk i samband med brott. I förekommande fall kan överföring av personuppgifter till behöriga myndigheter komma att ske i syfte att fullgöra Kumla Bostäders förpliktelser eller för att kunna göra gällande Kumla Bostäders rättsliga anspråk.

Hur länge vi lagrar uppgifterna

Kumla Bostäder AB kommer inte lagra personuppgifter under längre tid än av som är absolut nödvändigt för att uppfylla de syften som uppgifterna samlades in för. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter.

Rättigheter samt möjlighet att lämna klagomål

Enligt gällande lagstiftning om dataskydd har du rätt att när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig.

Vänligen kontakta Kumla Bostäder via kontaktuppgifterna nedan. Du har också rätt att när som helst göra ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen)

Se punkten ovan

Kontaktinformation

Kumla Bostäder AB
Dataskyddsombud
dataskyddsombud@kumla.se