fbpx
Välj en sida

Förtur

Förtur innebär att vid synnerliga skäl, och då sökande inte kan lösa sitt bostadsproblem på annat sätt, kan förtur ges. Inom nedan redovisade förtursgrupp finns inget kösystem. Den ansökan som bedöms mest angelägen har företräde oavsett när ansökan lämnats in. Fördelning av lägenheterna anpassas över tid efter rådande marknadssituation. Om sökande tackar nej till erbjuden lägenhet upphör möjlighet till förtur. Att välja t.ex. område i förtur är således inte möjligt. Ansökan om förtur ska ske till kundtjänst.

Den som ansöker om förtur måste själv först söka lägenheten via Mina sidor på www.kumlabostader.se . När detta är gjort måste denne meddela kundtjänst vilken lägenhet man sökt, lämna in blanketten för förtur till kundtjänst samt de intyg som krävs för att styrka angivna förhållanden. Lägenheten erbjuds alltid till de 3 första i kön med högst köpoäng, därefter kan en förtur komma in och bli aktuell.

Social förtur
Social förtur ges för befintliga hyresgäster hos Kumla Bostäder vid separationen, sjukdom med läkarintyg, olyckshändelser och dödsbo.

Flyktingar anvisade från Kumla kommun och ensamkommande flyktingbarn ges förtur till av Kumla Bostäder anvisad lägenhet om lediga lägenheter vid tillfället finns.

Näringslivsförtur
Ges till vd eller hög tjänsteman som ska flytta hit p.g.a. anställning hos ett företag som har sin verksamhet i Kumla Kommun.

Ekonomisk förtur
Befintliga hyresgäster hos Kumla Bostäder ges förtur om det visar sig att det är svårt att klara av att betala nuvarande hyresnivå.

Blankett för förtur