fbpx
Välj en sida

Syntes (2022)

Konstnär: Thomas Nordström
Plats: S:t Torgils väg, mellan gårdarna

Några ord om konstverket från konstnären:
Installationen består av två höga skulpturer som har en figurativ karaktär. De har ett tydligt släktskap men är inte helt lika. Den ena är gul, den andra orange och de har lite olika form. Deras relation kan man spekulera kring. Är de kollegor, kompisar, mer än bara vänner? Vad gör de här? Är de tillfälliga besökare eller är det här deras revir och bostadsort? Har de ett uppdrag? Kanske är de moderna totemdjur som ger skydd från onda makter. Kvällstid är de i alla fall fyllda med energi och lyser upp gården och kanske tillvaron en smula.