Välj en sida

Hemförsäkring

För att få bo hos Kumla Bostäder måste du alltid ha en hemförsäkring. Försäkringen ger dig ett ekonomiskt skydd om något händer i din bostad. Skulle det till exempel inträffa ett inbrott, du får en vattenskada eller om det börjar brinna i din bostad får du stå för alla kostnader själv om du inte har enKatt som sover hemförsäkring. Det är dessutom försäkringsbolaget som hjälper dig att hitta ett annat boende om du tvingas flytta från din lägenhet under den tiden din bostad behöver saneras efter en skada.

Du väljer själva vilket försäkringsbolag du vill ha – det viktigaste är att du ha en försäkring.