fbpx
Välj en sida
  1. Hem
  2. Om Kumla Bostäder
  3. Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi jobbar för en bra miljö

Miljöpolicy för Kumla Bostäder AB

Antagen av styrelsen 2022-03-07, § 20

Kumla Bostäder bedriver ett ihärdigt miljöarbete som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart och kretsloppsanpassat samhälle. Kännetecknande för Kumla Bostäder är att vi arbetar för en god miljö för våra hyresgäster, bra boendemiljö och ett sunt miljötänkande.

Kumla Bostäder skall

– använda produkter och system som är aktsamma mot vår miljö

– använda naturresurser samt tillgångar på ett ansvarsfullt sätt

-förebygga att vår verksamhet påverkar vår miljö och hälsa så minimalt som möjligt

– informera och stimulera våra hyresgäster till ökat miljömedvetande

–  informera, stimulera, utveckla och tillvarata vår personals miljöengagemang och att all personal blir delaktig, så att ett miljötänkande blir en naturlig del av vårt dagliga arbete

– miljöhänsyn ska ingå som en viktig del vid upphandling av varor, tjänster, entreprenader och av leverantörer

-medvetet verka för att minska vår förbrukning av material och media (energi, vatten, transporter och avfall)

-lagstiftningens miljökrav utgör våra minimikrav

Vårt medvetna miljöarbete ska leda till utveckling och ständiga förbättringar i vår verksamhet. Miljöpolicyn ska integreras och efterlevas i hela vår verksamhet.