fbpx
Välj en sida

Skyddsrum

I Kumla kommun finns idag 155 skyddsrum och cirka 50 av dem finns i Kumla Bostäders fastigheter. Här få du svar på de vanligaste frågorna gällande skyddsrum och hitta närmsta skyddsrum.

Skylt för skyddsrumSkyddsrum ska vara uppmarkerade med en tydlig vit skylt märkt ”skyddsrum”. Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man ska kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn. Svenska skyddsrum är endast avsedda för människor.

Vart finns skyddsrummen?

På MSBs hemsida (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) finns en interaktiv skyddsrumskarta där du kan själv kan leta upp närmaste skyddsrum.

När öppnas skyddsrummen?

Om skyddsrummet behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummet kunna ställas i ordning inom två dygn. Det är i första hand fastighetsägaren som ska göra det möjligt att komma in i skyddsrummet.

I fredstid får skyddsrummen användas till annat.

Många skyddsrum i Sverige används som förråd när det inte är krig. Det är MSB som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. När beslutet är fattat har vi som fastighetsägare (tillsammans med andra) 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen för sitt ändamål. För mer information, se MSB:s webbsida.

Vilket skyddsrum ska jag använda?

Även om skyddsrummet ligger i Kumla Bostäders fastighet, så kan det komma att användas av personer som inte bor i huset. Dörren kommer att stå öppen, det vill säga att inga nycklar eller taggar behövs för att komma in.

Vad finns i ett skyddsrum?

I ett iordningsställt skyddsrum ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Däremot finns det inte till exempel mat eller hygienprodukter. På MSBs hemsida hittar du en lista på saker som kan vara bra att ta med till ett skyddsrum.