fbpx
Välj en sida

Om Kumla Bostäder

Kumla Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Kumla. Aktierna ägs av Kumla kommun.

Vårt uppdrag är att förmedla bostäder och fylla olika boendebehov som passar för olika skeden i livet. Vi erbjuder bostäder över hela stan, allt från mitt i centrum till en bit utanför. Hos oss finns lägenheter i låghus, höghus och radhus. Med våra dryga 2000 bostäder försöker vi erbjuda dig olika möjligheter när du söker bostaden som är rätt för just dig.

Genom våra värdeord Kompetens, Ansvar, Trygghet och Omtanke är vi med våra hyresgäster – hela vägen hem.

Siffror i korthet formade i hjärtan

Vision

Kumla växer och har så gjort i flera år. Det skapar nya jobb, nya företag och nya möjligheter.

Kumla kommuns vision är att Kumla skall ha 25 000 invånare år 2025. Den visionen följer Kumla Bostäder och arbetar aktivt för ett växande Kumla.  

Affärsidé

Kumla Bostäder skall med god service, bra underhåll och med hyresgästen i fokus bedriva en effektiv verksamhet utifrån politiskt fastställda ramar. Vi ska erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med bredd och variation.

Vi skall verka i allmännyttigt syfte och främja bostadsförsörjningen i Kumla och tillgodose efterfrågan som inte tillgodoses genom andra privata aktörer på marknaden.

Vi skall alltid ha hyresgästens bästa för ögonen och är med hyresgästen ”hela vägen hem”.

Årsredovisningar