fbpx
Välj en sida
  1. Hem
  2. Om Kumla Bostäder
  3. Om Kumla Bostäder

Om Kumla Bostäder

Kumla Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Kumla. Aktierna ägs av Kumla kommun.

Vårt uppdrag är att tillgodose den efterfrågan på bostäder som finns och som inte tillgodoses genom andra aktörer på marknaden. Vi ska på så sätt bidra till kommunens mål om 50 nya hyreslägenheter per år. Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med ett samhällsnyttigt perspektiv och bidra till att kommunens energi- och klimatmål uppfylls. Vi ska vara ett företag med gott rykte och en stabil ekonomi.

Vi erbjuder bostäder över hela stan, allt från mitt i centrum till en bit utanför. Hos oss finns lägenheter i låghus, höghus och radhus. Med våra dryga 2000 bostäder är vårt mål att erbjuda våra hyresgäster olika möjligheter när de söker bostaden som är rätt för just dem.

Genom våra värdeord KompetensAnsvarTrygghet och Omtanke hälsar vi våra hyresgäster hjärtligt välkommen hem.

Staplar med Kumla bostäders viktigaste siffror för 2024

Vision

Kumla växer och har så gjort i flera år. Det skapar nya jobb, nya företag och nya möjligheter för våra kommuninvånare. Vår vision är att erbjuda dessa hållbara hem där livet är gott för alla.

Affärsidé

Kumla Bostäder ska på ett hållbart sätt främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda attraktiva bostäder med fokus på hyresgästerna. Med god service, bra underhåll och med hyresgästen i fokus ska vi bedriva en effektiv verksamhet med ett allmännyttigt syfte till förmån för våra hyresgäster.

Årsredovisningar