fbpx
Välj en sida
  1. Hem
  2. Om Kumla Bostäder
  3. Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Miljöåtgärder i stort och smått

Kumla Bostäder vill gärna bidra till energisparande och klimatförbättrande insatser. Därför genomför vi kontinuerligt olika åtgärder för att till exempel minska energiförbrukningen och ge våra hyresgäster möjlighet att källsortera.

Energibesparing

Vi jobbar ständigt med förbättring och mellan åren 2007–2017 pågick Sveriges Allmännyttas Skåneinitiativ och (from 2018) är vi med i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent (basår 2007).

Källsortering

Med några få undantag har alla våra hyresgäster möjlighet att källsortera i miljörum. Det finns kärl för ett stort antal fraktioner. Observera att inget rest-/matavfall får ställas i miljörummen. Den typen av avfall ska lämnas i markbehållare utanför miljörummen.

Markbehållare för restavfall

På många ställen finns nergrävda markbehållare för rest-/matavfall utanför miljörummen.

Individuell vattenmätning

Vi har individuell mätning av varmvattenförbrukning. Systemet finns idag i ca 2000 av våra lägenheter.

Temperaturgivare

I samband med att vi inför individuell vattenmätning installerar vi temperaturgivare som gör att vi kan följa innertemperaturen i alla anslutna lägenheter. Temperaturgivarna ger oss viktig information för hur vi ska styra värmen i lägenheterna.

Elbilar

Vi har som mål att öka andelelen miljöfordon vilket också är överensstämmande med kommunens övergripande miljömål. Kumla Bostäder arbetar aktivt för att fasa ut de mindre miljövänliga dieselbilarna och fasa in elbilar och gasbilar. Vi har i dagsläget 85% miljöfordon.  Vid tjänsteresor prioriteras klimatsmarta färdmedel så som tåg. För kortare resor inom samhället finns två el-cyklar att tillgå.

Nybyggnation

Vid nybyggnation bygger vi energieffektivt och installerar vitvaror och annan teknisk utrustning som förbrukar så lite energi som möjligt med bibehållen effekt.

Miljöguide

Din hjälpreda om sopsortering och återvinning

Vi är övertygade om att vi tillsammans med dig och våra andra hyresgäster kan göra mycket för att skapa en bättre miljö bara genom en så enkel sak om att sortera soporna. Mycket av ditt hushållsavfall kan sorteras, och för att du ska kunna sortera rätt har vi tagit fram en Miljöguide om sopsortering och återvinning. Du kan ladda ner den här eller hämta den på vårt kontor.

Miljöguiden finns att läsa här