fbpx
Välj en sida

Styrelse

2023-2027

Gruppbild styrelsen

Ledamöter:
Andreas Brorsson, ordförande (s)
Samuel Hambre, 1:e vice ordförande (m)
Cristoffer Stockman, 2:e vice ordförande (c)
Veronica Ulfgren (s)
Annica Sjöqvist (s)
Reine Petersson (m)
Börje Magnusson (sd)
Aimo Pekkala (sd)
Christian Liljenhed (l)

Suppleanter:
Lars Göran Jonsson (s)
Magnus Ewert (sd)
Berry Keller (m)
Johan Jörtsö (kd)

Revisorer

Ordinarie:
Hans Olsson (godkänd revisor)
Ola Daréus (lekmannarevisor)
Kurt-Erik Gullberg (lekmannarevisor)

Suppleanter:
Peter Söderman (auktoriserad revisor)
Anna Markström (lekmannarevisor)
Anders Schölin (lekmannarevisor)