fbpx
Välj en sida

Styrelse

2019–2023Gruppbild styrelsen

Ledamöter:
Andreas Brorsson, ordförande (s)
Annica Sjöqvist, 1:e vice ordförande (s)
Cristoffer Stockman, 2:e vice ordförande (c)
Berry Keller (m)
Karl-Gustav Tunström (s)
Gunnel Kask (s)
Magnus Claesson (c)
Britt Eklöf (mp)
Börje Magnusson (sd)

Suppleanter:
Annica Moberg (s)
Samuel Hambre (m)
Stig Blomqvist (l)
Jaqline Carlzon Shoukatian (m)

Revisorer

Ordinarie:
Hans Olsson (godkänd revisor)
Ola Daréus (lekmannarevisor)
Kurt-Erik Gullberg (lekmannarevisor)

Suppleanter:
Peter Söderman (auktoriserad revisor)
Anna Markström (lekmannarevisor)
Martin Östlund (lekmannarevisor)