fbpx
Välj en sida

Giftinformationscentralen informerar: varning för giftig svamp i skogen!

sep 12, 2023

Vi hjälper Giftinformationscentralen att sprida information om giftiga svampar i skogen. De har sett en ökad mängd av sjukhusfall där männskor blivit förgiftade av svampar. Läs informationen om de farliga svamparna här (finns på flera språk). 

Giftig svamp i skogen