fbpx
Välj en sida

Hyreshöjning 2020

dec 11, 2019

Hyresförhandlingen är avslutad.

Kumla Bostäder AB och Hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 2020 med 1,50 %. Hyrorna för bilplatser och lokaler som inte indexregleras höjs med samma procentsats.

För lokaler med indexreglerade hyror förändras hyran utifrån förändringen av Konsumentprisindex (KPI) samt det basindex som hyran baseras på. Från oktober 2018 till oktober 2019 har KPI ökat med ca 1,61 %. Höjningen gäller från och med 1 januari 2020.

Anne-Lie Carlos Jeansson
vd