fbpx
Välj en sida

Hyreshöjning 2022

dec 6, 2021

Hyresförhandlingen är avslutad.
Kumla Bostäder AB och Hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 2022 med 1,50 %. Hyrorna för bilplatser och lokaler som inte indexregleras höjs med samma procentsats. Den nya hyran framgår på hyresavin för januari månad.
För lokaler med indexreglerade hyror förändras hyran utifrån förändringen av Konsumentprisindex (KPI) samt det basindex som hyran baseras på. Från oktober 2020 till oktober 2021 har KPI ökat med ca 2,81 %. Höjningen gäller från och med 1 januari 2022.

Anne-Lie Carlos Jeansson
vd