fbpx
Välj en sida

Hyreshöjning 2024

jan 11, 2024

Hyresförhandlingen är avslutad. Kumla Bostäder AB och Hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om hyreshöjning för de nästkommande två åren. Från och med 1 januari 2024 höjs hyrorna med 4,6 % och från 1 januari 2025 en genomsnittlig hyreshöjning med 4,4%.  Hyrorna för bilplatser och förråd höjs med samma procentsatser.

För de lokaler som inte har indexreglerad hyra höjs den med 4,6 % från och med 1 januari 2024 och 4,4 % från och med 1 januari 2025.
För lokaler med indexreglerade hyror förändras hyran utifrån förändringen av Konsumentprisindex (KPI) samt det basindex som hyran baseras på. Från oktober 2022 till oktober 2023 har KPI ökat med 6,52 %. Höjningen gäller från och med 1 januari 2024.

Anne-Lie Carlos Jeansson
Vd