fbpx
Välj en sida

Om webbplatsen

Vi hoppas att du ska finna det du söker här på webbplatsen. Om du har frågor eller synpunkter som gäller webbplatsen, kontakta oss gärna.

Webbplatsen är byggd för att vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt. För att få bästa möjliga upplevelse bör du använda en senare version av en modern webbläsare. Webbplatsen fungerar för de vanligaste mobilerna och läsplattorna.

Webbläsare

Internet Explorer 10 och senare
FireFox 40 och senare
Chrome 45 och senare
Safari 8 och senare

Enheter

IPhone/IPad/Mac IOS6 och senare
Android 2.3 och senare
Win 7 och senare

Anpassa textstorlek

Du kan ändra textstorleken på webbplatsen genom att ändra inställningarna i din webbläsare. I de flesta moderna webbläsare gör du det genom att hålla ner Ctrl-tangenten på och snurra hjulet på din datormus. På Mac fungerar det bättre att använda äpple-tangenten tillsammans med + eller -.

Om inte det fungerar hittar du alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens menyer:

I Internet Explorer väljer du Visa och därefter Textstorlek, eller zooma med hjälp av Ctrl-tangenten tillsammans med + eller -.

I Firefox väljer du Visa och därefter Textstorlek. Du kan också använda Ctrl-tangenten tillsammans med + eller -.

I Chrome väljer du Anpassa och kontrollera och därefter Zooma in, eller zooma med hjälp av Ctrl-tangenten tillsammans med + eller -.

I Safari väljer du Visa och därefter Zooma in eller Zooma ut.

Översättning med Google Translate

På kumlabostader.se finns översättningstjänsten Google Translate, som ger möjlighet att översätta våra sidor till över 50 olika språk. Tjänsten erbjuds för att hjälpa läsaren att förstå det allmänna innehållet i en text på ett främmande språk. Verktyget översätter ord för ord och tillämpar inte alla grammatiska regler. Vi tar inget ansvar för att översättningen blir helt korrekt.

Foton på webbplatsen

Bilderna på webbplatsen får endast användas av Kumla Bostäder om inget annat står angivet.

Nedladdning av filer

 • För att öppna en fil – klicka på länken.
  • Länkar till filer öppnas automatiskt i nya fönster.
  • För att spara hem en fil på datorn högerklicka med musen på länken och välj ”Spara mål som…”.
  • Ge filen ett namn och välj en plats på din dator vad den ska sparas.
  Filformat som används på webbplatsen är PDF, Word, Excel och Powerpoint.

På kumlabostader.se är pdf det vanligaste filformatet för dokument och blanketter.
För att öppna pdf-filer krävs programvaran Acrobat Reader som är gratis. Ladda ner Acrobat Reader från Adobes webbplats.

Du som inte har program som kan läsa filformaten för Word, Excel eller Powerpoint kan gratis ladda ner Microsoft Viewer.

Tillgänglighetsredogörelse

Kumla Bostäder AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur kumlabostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Vi redovisar även kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Kumla Bostäder AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av kumlabostader.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder gällande dessa delar:

 • Blanketter. De blanketter vi tillhandahåller på kumlabostader.se är inte uppdaterade enligt Webbdirektivets kriterier. I dag är de publicerade såsom pdf-dokument. På sikt kommer de att ersättas med blanketter som html-kodas i ett separat system.
 • Mina sidor. Den inloggade delen av Mina sidor ligger i ett separat IT-system, det systemet är inte tillgänglighetsanpassat enligt Webbdirektivet.
 • Sidor med publicerade lägenheter. Sidor där lägenheterna publiceras uppfyller inte tillgänglighetskravet enligt Webbdirektivet. Dessa sidor ligger i samma system som Mina sidor.
 • Boboladet. Hyresgästtidningen Bobladet utkommer 2-3 gånger per år och publiceras på hemsidan i form av ett e-magasin som inte är anpassat enligt Webbdirektivet.

Kontakta oss

Om du inte hittar den information du söker på webbplatsen kan du kontakta oss. Var med och påverka. Du får gärna komma med fler synpunkter och förslag på hur vi ska fortsätta utveckla webbplatsen.

info@kumlabostader.se, 019-58 88 00