fbpx
Välj en sida

Vi är ett ”Great Place to Work”!

jun 27, 2024

Nu är vi certifierade

Under våren har vi genomfört en medarbetarundersökning med hjälp av företaget Great Place to Work. Resultatet visade att vi klarade certifieringen med råge och kan nu anse oss vara ett certifierat företag! Vi får höga betyg inom områden såsom jämlikhet, respekt för varandra, rättvisa, kamratskap och vänlighet. Här trivs man, får möjlighet till personlig utveckling och stoltheten är återkommande i svaren. Wow, säger vi!

Great Place to Work utvärderar årligen arbetsplatskulturen för ca 20 miljoner medarbetare i över 100 länder. Till grund för kartläggningen ligger mer än 30 års forskning inom vad som utmärker en arbetsplats där medarbetarna trivs och känner tillit, engagemang och stolthet.