fbpx
Välj en sida

Inledning

I den här grafiska profilen finns riktlinjer för hur varumärket Kumla Bostäder ska användas i praktiken. Vi är alla på något sätt marknadsförare av Kumla Bostäder och med en enhetlig grafisk profil blir vi lättare att känna igen – oavsett om man är kund, hyresgäst eller anställd. Den grafiska profilen ska fungera som ett hjälpmedel för hur vi presenterar våra budskap visuellt och uppträder på ett enhetligt och tydligt sätt. I den här manualen kommer du hitta regler för hur vi använder vår logotyp, färger och typsnitt bland annat.

Den grafiska bilden av Kumla Bostäder ska spegla våra värdeord:

  • Kompetens
  • Ansvar
  • Trygghet
  • Omsorg

Tanken och ambitionen är att allt material som produceras ska följa den grafiska profilen och för att det ska fungera måste alla veta hur den ska och får användas. En förutsättning är att riktlinjerna är lätta att förstå och ta till sig. Följ riktlinjerna så bidrar du till att stärka vårt varumärke! Vi får ett enhetligt intryck i alla vår kommunikation vilket skapar igenkänning och gör oss tydlig som avsändare.  Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunikations- och marknadsavdelningen.