fbpx
Välj en sida

Typografi

Typsnittet poppins

Poppins finns i 18 vikter, har en god läsbarhet och finns som gratis licens på fonts.google.com

Nedladdningsbara filer

Typsnittet arial

Då typsnitten Poppins ej är installerade på datorn kan standardtypsnittet Arial Black till rubriker och Arial för övrig text användas. Detta kan bli aktuellt i t.ex. mailsignatur.

Så använder du typsnittet

OBS! Detta är ett exempel på textupplägg, som beskriver lämpliga proportioner i rubriker och längre texter i förhållande till varandra. Ändamålet får avgöra exakt textstorlek.

Typsnittet i färgkombinationer

Använd gärna rubriker i färg, men bara till- sammans med färgplattor. Undantag är powerpoint, där mallsidor finns med färgade rubriker för variationens skull.