fbpx
Välj en sida

Ett år med Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ – tillsammans minskar Kumla Bostäder AB klimatpåverkan på riktigt

dec 17, 2019

För ett år sedan startade Sveriges Allmännytta klimatinitiativet och 176 bostadsföretag med sammanlagt
681 000 lägenheter har hittills anslutit sig.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Nytt initiativ ger miljövinster
Skåneinitiativet betydde åtgärder som minskade Kumla Bostäders energiförbrukning med 12,4 procent mellan 2007 och 2017.

Allmännyttans Klimatinitiativet sätter nya mål: att medlemmarna i Sveriges Allmännytta är fossilfria senast 2030 och att energiförbrukningen minskar med 30 procent räknat från 2007.

– Det är ett tufft mål, men vi har redan påbörjat arbetet, säger Stefan Ericson, förvaltningschef på Kumla Bostäder.

Så gott som alla Kumla Bostäders fastigheter är anslutna till fjärrvärme från E.ON och elen är
100% vindkraft, det är en miljövänlig bas att utgå från.

Fjärrvärmen från Åbyverket i Örebro kommer till 80 – 90 procent från förnybar och återvunnen energi. Resterande del kommer dock fortfarande från fossilt bränsle.

– Men från och med 1 april har vi ett avtal med E.ON om leveranser av enbart fossilfri fjärrvärme, säger Stefan Ericson.

Kumla Bostäder har samtidigt, tillsammans med ett antal andra större fastighetsbolag, inlett ett samarbete med E.ON som ska minska behovet av värme från fossilt bränsle. Försöket går ut på att minska de effekttoppar som uppstår vid tex, stort varmvattenuttag morgon och kväll. I vanliga fall ökar E.ON då effekten genom att starta upp extra pannor som eldas med fossilt bränsle.

Stor potential
Istället testas nu att utnyttja större byggnaders tröghet och värmelagrande förmåga. Det gör det möjligt att sänka värmen i elementen lite grand under ett par timmar efter ett schema. Det påverkar inte temperaturen annat än marginellt, om ens något.

– Vi har anslutit husen på Klockarbacken till försöket, det är drygt 300 lägenheter, och det ska utvärderas i början av 2020, säger Rickard Elvbring som är energiansvarig.

Redan nu finns det dock siffror som visar på metodens potential. Kommunala Örebroporten och E.ON har gjort en fallstudie med åtta fastigheter som blev klar under hösten 2019. Den visar att inomhustemperaturen påverkats ytterst lite samtidigt som uppvärmningskostnaderna minskat för kunden.

Resultaten pekar på att E.ON skulle kunna minska toppeffekten med 100 MW om samtliga fastighetskunder i Örebro, Kumla och Hallsberg använder sig av effektstyrning.

Vår resa mot en fossilfri allmännytta 2030 med 30 procent mindre energianvändning har börjat på allvar. Att minska klimatpåverkan är en ödesfråga och inom allmännyttan pratar vi inte bara om det, utan vi ställer om på riktigt. Handlingskraften i allmännyttans hållbarhetsarbete är imponerande, säger Anders Nordström, vd på Sveriges Allmännytta.