fbpx
Välj en sida

Information om din hyresavi, hyra för 2021

dec 9, 2020

Information om din hyresavi – gäller endast lägenhetskontrakt                                              

Sänkning av din hyra med 90 kronor (gäller endast berörda hyresgäster)
P.g.a. förändringen av tv-utbudet i din lägenhet har Kumla Bostäder, som vi tidigare informerat om, beslutat att sänka din hyra med 90 kronor i månaden.

Följande fastigheter är inte berörda av sänkningen:

Hagagatan 2

Södergatan 15

Skolvägen 18

Viagatan 7 A

Viagatan 7B+C

Aspgatan 19

Flinkagatan / Smedsgatan

 

Hyreshöjning 2021
Hyresgästföreningen och Kumla Bostäder har enats om en hyreshöjning om 1,5% för 2021.

Den nya hyran för 2021 presenteras på din hyresavi där både sänkningen (för berörda bostadshyresgäster) och höjningen är inkluderade.

Lokalhyreskontrakt
För våra lokalhyresgäster höjs hyran enligt de förutsättningar som återfinns i respektive hyreskontrakt. Sänkningen med 90 kronor är alltså ej aktuell för lokalhyreskontrakt.

Parkeringskontrakt
Parkeringar påverkas inte av hyressänkningen om 90 kronor.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År. Vi hoppas att du ska fortsätta trivas hos oss och vi är glada och tacksamma för att du väljer oss som din hyresvärd.

 Med vänlig hälsning

Kumla Bostäder AB